اساتید ۱۷ مرداد ۹۵

نام و نام خانوادگی

دکترسید محمد اعرابی

رزومه

دکتري مديريت بازرگاني با گرايش مديريت رفتار سازماني و منابع انساني

استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

 

گروه

مدیریت استراتژیک

 

 

 

نام و نام خانوادگی

دكتر غلامعلي فرجادي

رزومه

دکتری اقتصاد از دانشگاه نیویورک آمریکا

دانشيار مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت

گروه

مدیریت استراتژیک

 

نام و نام خانوادگی

دکتر بهروز بهنام

رزومه

دکتري عمران از دانشگاه کوئینزلند استرالیا

استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

گروه

مدیریت ساخت

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر  خداداد واحدی

رزومه

دانشيار   دانشگاه امام حسين(ع)

گروه

مدیریت ساخت

 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر سید سعید موسوی

رزومه

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

گروه

مدیریت استراتژیک

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم دکتر شمس السادات زاهدی

رزومه

دكتراي مديريت دولتي از دانشگاه كلرمانت امريكا

گروه

مدیریت استراتژیک

 

نام و نام خانوادگی

سامان کیخائی

رزومه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گروه

MBA

 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر محمدرضا سپهری

رزومه

دکتری مدیریت دولتی از موسسه آموزش و پژوهش مدریت و برنامه ریزی با گرایش توسعه و برنامه ریزی

گروه

مدیریت استراتژیک

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر عباس منوریان

رزومه

دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری و تحول از استرالیا

گروه

مدیریت استراتژیک

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر صاحب بدری

رزومه

دکترای مدیریت دولتی از موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

گروه

مدیریت استراتژیک

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی خادمی

رزومه

دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه علامه

گروه

مدیریت استراتژیک

 
 

نام و نام خانوادگی

مسعود پهلوانی

رزومه

کارشناس مدیریت بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس رسمی دادگستری در بیمه های بازرگانی و ارزیاب رسمی خسارت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

گروه

مدیریت بیمه

 
 

نام و نام خانوادگی

مهرداد قنادی

رزومه

کارشناس بیمه از دانشگاه علامه

۲۷ سال سابقه تخصصی در صنعت بیمه

گروه

مدیریت بیمه


 

نام و نام خانوادگی

پدرام کامیاب

رزومه

Acceptance in PHD. Entrance Exam 2015

 Eco college of Insurance, MS in Actuarial Science

 Eco college of Insurance, BSc in Insurance Management (Average 93.1 %)

گروه

مدیریت بیمه (زبان تخصصی بیمه)

 

 

 

تعداد بازدید: 545 نوشته شده توسط مدیریت سایت