هنری گانت ۶ شهریور ۹۵

هنری لورنس گانت در سال ۱۸۶۱ در یک خانواده ثروتمند مریلندی متولد شد. پدرش مزرعه دار موفقی بود. اما هنگامی که رئیس جمهور ، لینکن ،آزادی بردگان را اعلام کرد. ۶۹ برده ی پدر گانت آزاد شدند و وی از لحاظ مالی نابود شد.او به مدرسه مک دوناف رفت که برای بچه های بی بضاعت احداث شده بود و بر اساس اصول خشک نظامی اداره می شد. نظم و آموزش کار، دلیل ماندن گانت در این مدرسه بود. گانت توفیق قابل ملاحظه ای را در این مدرسه به دست آورد و توانست بورسیه ی دانشگاه جونز هاپکینز را به دست آورد .او پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه در سال ۱۸۸۰سه سال را صرف تدریس علوم طبیعی و فیزیک در مدرسه مک دوناف رفت و بعد از آن ادامه تحصیل در موسسه تکنولوژی استیونس را آغاز کرد. مطالعاتش روی فیزیک و الکتریسیته متمرکز بود و به عنوان یک مهندس مکانیک در سال ۱۸۸۴از این موسسه فارغ التحصیل شد. گانت در سال ۱۸۸۸ به عضویت انجمن مهندسان آمریکا درآمد.

گانت همچون تیلور یک مخترع بود. مهم ترین اختراع گانت طراحی قالب برای شمش های فولادی بود که از شکافتن فولادها جلوگیری می کرد و میزان ضایعات را کاهش میداد.

گانت در عمل مدیر موفقی نبود و از دردسر های شدیدی که موجب رفتارهای نا مشخص می شد رنج می برد. در سال ۱۸۹۷ یکبار دیگر در شرکت سایموند رولینگ مشین به تیلور ملحق شد و با او به فولاد بتلهم رفت.

گانت بقیه ی عمرش را در مدیریت صنعتی جدید اختصاص داد. در سال ۱۹۰۱ مقاله ای را به انجمن مهندسان آمریکا تحت عنوان یک سیستم پاداش راضی کننده ی کارگر ارائه کرد که اساس کتابش را با عنوان ” کار ، حقوق و منافع ” تشکیل داد که در سال ۱۹۱۳ منتشر شد.

گانت مقاله دیگری را در سال ۱۹۰۳ منتشر کرد که در مورد جریانات تولید بود و این مقاله با عنوان یک تعادل روزانه ی تصویری در تولید ارائه شد که بعدها نام گانت چارت را به خود گرفت.  

در این چارت فعالیت ها با مقدار زمان مورد نیاز برای انجامشان به تصویر کشیده می شود. این چارت ، ابزاری است که از آن برای مقایسه ی عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده استفاده می شد.

گانت در مقاله اش تحت عنوان روش های مدرن آموزش که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. دیدگاهش را در مورد آموزش صنعتی ارائه کرد. همکاری گانت با شرکت ماشین تحریر رمینگتون در سال ۱۹۱۰ شروع شد و تا سال ۱۹۱۷    ادامه یافت.

کار او در ابتدا مربوط به جریان خرید و دریافت مواد از طریق فرآیند های مختلف تولیدی ، برای تولید نهایی بود. گانت در سال ۱۹۱۷ که ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد ، به سرعت در کار هماهنگی تولیدات جنگی کارخانه های نظامی خصوصی و دولتی درگیر شد و برای موسسه های اوردنس ، صنایع جنگی و موسسه ناوگان اضطراری و کشتیرانی به خدمت پرداخت. وظیفه هماهنگی کار در کارخانه ها و بخش های مختلف درگیر در جنگ ، موجب شد که او چارتش را توسعه دهد و چارت میله ای را با هدف برنامه ریزی دقیق ارائه کند. او از چارت برای ارائه ی تصویر گرافیکی از زمان به جای کیفیت ، استفاده کرد و مدیران را قادر کرد تا پیشرفت های یک پروژه و وظیفه ای را که باید به دنبال برنامه اتفاق افتد نظارت کنند.

تعداد بازدید: 589 نوشته شده توسط مدیریت سایت