هنری فایول ۱۳ مرداد ۹۵

هنری فایول و اصول علم اداره

هنری فایول در سال ۱۸۴۱ در لیون فرانسه متولد شد و در مدرسه ملی معادن آموزش دید. در سال ۱۸۶۰ کار خود را به عنوان مهندس معدن در گروه صنعتی معادن و فلزات کمنتری آغاز کرد و از سی سالگی به بعد در  پست های مدیریتی رده بالا به خدمت ادامه داد.

اولین اقدام فایول ایجاد یک بنیه مالی برای شرکت بود که بدین منظور به جستجوی منابع مالی در مناطق مختلف پرداخت و تعدادی از شرکت های کوچک خود را ادغام نمود. این روند در سال ۱۸۹۲ با به مالکیت در آوردن ماشین آلات نورد آهن و فولاد شرکت دکازویل به نقطه اوج خود رسید و شرکت از ان پس نام خود را به شرکت کامنتری-فوقشامبلت- دکازویل تغییر داد. سرانجام هیآت مدیره شرکت در سال ۱۹۰۰ هنری فایول را که ۱۲ سال مدیریت شرکت را بر عهده داشت به عضویت هیات مدیره پذیرفت.

 

فایول در سال پایانی عمرش رابطه بین تیلوریسم و آنچه را که در آن زمان در فرانسه به عنوان فایولیسم معروف بود تبیین و هر گونه کوشش برای مقابل هم قرار دادن این دو تئوری را محکوم کرد. همانطور که ارویک بیان کرده است، کار تیلور و فایول اساسا مکمل یکدیگر بود. آنها هر دو مسئله پرسنل و مدیریتش را در تمام سطوح، کلید موفقیت صنعتی می دانستند و هر دو روش علمی را برای آن به کار می بردند.

    فایول از کلمه اداره ( مجموعه ای از وظایف سازمانی که توسط مدیران و سرپرستان ارشد انجام می گیرد) به جای مدیریت ( فعالیتهایی که در سطوح پایین تر مدیریت انجام می گیرد) استفاده نمود که سر در گمی هایی را نیز در نوشته های انگلیسی زبان درباره ی مدیریت سبب گردید.

کتاب اصلی فایول ( اداره امور عمومی و صنعتی برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و کنترل ) در سن ۷۵ سالگی وی منتشر شد. او کتابش را بر ۴ محور اصلی شامل بخش هایی در مورد آموزش مدیریت ، اصول و عناصر مدیریت ، بازتابی از تجربیاتش از مدیریت و درس هایی از جنگ جهانی اول ، برنامه ریزی کرده بود ، در حالی که در عمل تنها دو بخش اول در یک جلد با کمتر از ۱۰۰ صفحه پدادار شد.

فعالیت های شش گانه سازمان صنعتی :

فایول در کتاب مدیریت عمومی و صنعتی ، کل سازمان را در قالب پیکره ای واحد تصور می کرد و فعالیت های آن را به ۶ طبقه زیر قابل تقسیم می دانست :

۱- فعالیت های فنی ( تولید ، ساخت و انطباق )

۲- فعالیت های تجاری ( خرید ، فروش و مبادله )

۳- فعالیت های مالی ( استفاده ی بهینه از سرمایه ، تامین منابع مالی ، تنظیم و اجرای بودجه )

۴- فعالیت های ایمنی ( محافظت از دارایی ها ، افراد ، اطلاعات و  سیستم )

۵- فعالیت های حسابداری ( انبارگردانی ، ترازنامه ، هزینه ها و درآمد ها )

۶- فعالیت های مدیریتی ( برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی ،هماهنگی ، کنترل )

به اعتقاد فایول اگرچه مدیریت ، تنها یکی از گروه های شش گانه ی فعالیت های لازم در سازمان ها محسوب می شود ، ولی مهم ترین می باشد و به همین دلیل آن تنها طبقه ای بود که در نوشته هایش بر آن متمرکز شد.

چهارده اصل فایول :

فایول همچنین در کتابش ۱۴ اصل مدیریت را مطرح می کند ، اصولی که او غالبا در طول زندگی کاری خویش از آن ها استفاده می کرد. وی تاکید می کند که این اصول مطلق نیستند، بلکه متناسب با نیاز قابل تغییر می باشند. او همچنین بر جامعیت این اصول ادعایی نمی کند.

۱۴ اصل فایول به قرار زیر می باشد :

۱- تقسیم کار

۲- اختیار

۳- نظم

۴- ثبات اشتغال به کار کارکنان

۵- خلاقیت ( ابتکار )

۶- روح یگانگی

۷- وحدت فرماندهی

۸- وحدت رویه

۹- انضباط

۱۰- تبعیت منافع فردی از منافع جمعی

۱۱- جبران خدمات کارکنان

۱۲- تمرکز

۱۳- زنجیره فرماندهی

۱۴- برابری

تعداد بازدید: 490 نوشته شده توسط مدیریت سایت