مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA)

گرایش عمران و مدیریت ساخت

 

ردیف نام درس ساعت
۱ حقوق در مدیریت پروژه ۳۲
۲ تحلیل اقتصادی پروژه های عمرانی ۳۲
۳ مدیریت استراتژیک پروژه ۳۲
۴ مدیریت و مهندسی ایمنی ۳۲
۵ مدیریت و رهبری سازمانهای پروژه محور ۳۲
۶ مدیریت و تخمین ریسک در پروژه های عمرانی ۳۲
۷  مهندسی ارزش ۲۴
۸ مدیریت رفتار ، توسعه و تحول ۳۲
۹ مدیریت و مهندسی منابع انسانی در پروژه ها ۲۴
۱۰ پژوهش در عملیات(Operation Research) ۳۲
پروژه پایانی اختیاری

 

    زمان تشکیل کلاسها : پنج شنبه ها هر دوهفته یکبار

    اساتید دوره : بهره مندی ازاساتید مجرب و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

    هزینه پروژه پایانی بصورت مجزا در زمان اجرا و با توافق استاد راهنما محاسبه می­گردد.