زبان تخصصی بیمه ۱۷ مرداد ۹۵

برای نخستین بار در کشور

دوره های زبان تخصصی بیمه

 

ویژه مدیران، کارکنان ، نمایندگان، کارگزاران بیمه، دانشجویان رشته های مدیریت بیمه، مالی، بازرگانی ، اقتصاد و

علوم آکچوئری

نام دوره

 

 

مدت دوره

مدرس

هزینه ثبت نام

روزهای برگزاری

Elementary

 

۲۴ ساعت

پدرام کامیاب

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

یک روز در هفته

( پنجشنبه ها)

دو روز در هفته

( پنحشنبه و جمعه)

Pre-Intermediate

۲۴ ساعت

پدرام کامیاب

رزومه

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

یک روز در هفته

( پنجشنبه ها)

دو روز در هفته

( پنحشنبه و جمعه)

Intermediate

 

۲۴ ساعت

پدرام کامیاب

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

یک روز در هفته

( پنجشنبه ها)

دو روز در هفته

( پنحشنبه و جمعه)

 

 

شرکت کنندگان، در صورت قبولی در آزمون نهایی هر ترم، موفق به اخذ مدرک از سوی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان ارائه خواهند گردید.