تیلور ۶ شهریور ۹۵

فردریک وینسلو تیلور در ۲۰ مارس ۱۸۵۶ در جرمان تاون پنسیلوانیا متولد شد. پدر تیلور اهل یک خانواده پیوریتن و حقوقدان بود.

تیلور بعد از تکمیل مطالعات ابتدایی و سفر به اروپا ، در امتحانات ورودی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد پذیرفته شد. بین سال های ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۸ برای موسسه هیدرولیک که یک شرکت سازنده پمپ در فیلادلفیا بود ،کار کرد.در اینجا تیلور ، مهارت های مکانیکی و ساخت الگو را فرا گرفت.

در سال ۱۸۹۸ تیلور به عنوان یک مشاور برای شرکت آهن بتلهم ( که بعدا شرکت فولاد بتلهم نام گرفت ) منصوب شد. تیلور برای سه سال در این شرکت باقی ماند.

در سال ۱۹۰۱ اوضاع بتلهم وخیم و روش های تیلور موجب تنفر کارگران و همچنین مدیران این شرکت شد و تیلور در ماه می همین سال از این شرکت اخراج گردید.

 

تیلور در سال ۱۹۰۶ رئیس انجمن مهندسان آمریکا شد. در سال ۱۹۱۰ انجمنی برای ارتقای مدیریت علمی تاسیس شد که مهندسان و صنعتگران را در تمام جهان ، با قصد ادامه ی کار تیلور هدایت می کرد. این انجمن بعد از مرگ تیلور به نام انجمن تیلور تغییر نام داد. تیلور در سال ۱۹۱۱ کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر کرد که در تمام ایالات متحده مورد استقبال قرار گرفت. تیلور سرانجام در مارس ۱۹۱۵ بر اثر ذات الریه در فیلادلفیا چشم از    جهان فرو بست.

مدیریت علمی:

 

هدف مدیریت علمی ، کشف قوانین علمی برای انجام کار و پی بردن به ” یک

بهترین روش انجام کار“ برای وظایف اساسی مدیریتی از جمله انتخاب ، ارتقا ،

نظام جبران خدمات و تولید بود. تیلور برای تعیین بهترین روش انجام کار از

مطالعات زمان سنجی و حرکت سنجی استفاده کرد و یک سیستم قطعه کاری را

برای به حداکثر رساندن تلاش کارگر به کار برد.

 

تیلور به شدت معتقد بود که مدیر موفق ، مدیری است که هر جنبه از فرآیند تولید را

کنترل کند و برای رسیدن به آن ، مدیران باید برنامه ریزی را متمرکز کرده ، از اجرا

جدا کنند. کارگران باید تنها آنچه را که مدیران ، برنامه ریزی می کنند انجام دهند.

شاید بتوان گفت که این مشهورترین اصل مدیریت علمی است. تیلور در یک سخنرانی

در سال ۱۹۰۶ اظهار کرد : ما از کارکنان خود در برنامه هایمان خلاقیت نمی خواهیم

ما از همه کارکنانمان می خواهیم که از دستوراتی که به آنها می دهیم اطاعت کنند و

آنچه را که به آنها می گوییم، بی درنگ انجام دهند.

 

به طور کلی تیلور در مدیریت علمی به ۴ اصل زیر اشاره می کند :

 

۱- روش های علمی باید جایگزین روش های سرانگشتی شوند.

۲- کارکنان باید به دقت انتخاب شوند، آموزش ببینند و بهبود یابند تا وظایف

کاملا واضح را انجام دهند.

۳- مدیران باید با کارگران برای فراهم کردن اصول مدیریت علمی همکاری

کنند.

۴- مسئولیت ها باید تقریبا بین مدیریت و کارکنان بطور مساوی تقسیم شوند،

اما مدیران باید وظیفه تصمیم گیری را بر عهده بگیرند.

تعداد بازدید: 414 نوشته شده توسط مدیریت سایت