مهلت ثبت نام :۱۵/بهمن/۹۵

شروع کلاسها: ۲۱/بهمن/۹۵

مدیریت اجرایی(MBA)

مدیریت استراتژیک(DBA)

عمران و مدیریت ساخت(DBA)

تمامی کلاسها در روزهای پنجشنبه و هر دوهفته یکبار برگزار میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای دپارتمان مدیریت تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶

۰۲۱۸۸۹۰۴۲۳۴

۰۲۱۸۶۰۳۷۵۰۱