آغاز ثبت نام از  15 مرداد ۱۳۹۵

 

گسترش علوم وفنون مختلف درطی زمان منجر به پیدایش تخصصهای متعددشده است. این تخصص گرایی امروزه به ایجاد زبان های تخصصی درهررشته انجامیده است.

 بیمه نیزبعنوان یک صنعت بین المللی وتاثیرگذاراقتصادی تحت تاثیراین جریان تخصصگرایی،امروزه شاهد پیدایش حوزه های تخصصی بسیاری در دل خود می باشد. امری که درکنار ماهیت بین المللی بیمه ، لزوم آشنایی باواژگان ،عبارات ونحوه انجام مکاتبات دراین حرفه را برای مدیران ، کارکنان ، نمایندگان ، کارگزاران ،دانشجویان وتمامی مخاطبان این صنعت دوچندان نموده است.

گروه بیمه موسسه آموزش عالی آزاد آرمان باعنایت به این ضرورت ، برای نخستین بار در کشور نسبت به برگزاری دوره جامع زبان تخصصی بیمه اقدام نموده است.

 

 

این دوره مناسب چه کسانی است؟

ویژه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه

نمایندگان و کارگزاران بیمه

ارزیابان خسارت و فعالان صنعت بیمه

دانشجویان رشته های علم آکچوئری، مدیریت

بیمه، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی واقتصاد

 

دست آوردهای شرکت در دوره های ترمیک  زبان تخصصی بیمه آرمان

تسلط برگنجینه واژگان تخصصی صنعت بیمه

شناخت ساختارهای مختلف بیمه ای

آشنایی بامبانی بین المللی قرارداد بیمه

 

بررسی وتفسیر کلازهای بیمه ای

 

کسب مهارت درمطالعه وتفسیر بیمه نامه های بین المللی

 

فراگیری مبانی انجام مکاتبات اداری درفضای صنعت بیمه

 

 

دوره های تخصصی زبان بیمه در سه سطح طراحی گردیده است و شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره ها و اخذ گواهی های موسسه آموزش عالی آزاد آرمان و در صورت تمایل می توانند بنا به زمینه های بیمه ای مورد نطر خود در دوره های حرفه ای زبان تخصصی بیمه شرکت نمایند . این دوره های حرفه ای بصورت خاص بر رشته های مختلف بیمه ای  ازجمله عمر، باربری، ارزیابی خسارت و … متمرکز می گردد.

تعداد بازدید: 443 نوشته شده توسط مدیریت سایت