امرسون ۶ شهریور ۹۵

۱۲ اصل کارایی

۵ اصل اولیه ی امرسون به روابط بین شخصی ، خصوصا کارفرما و کارکنان

مربوط می شود و ۷ اصل باقی مانده عمدتا به روش شناختی یا مفهوم سیستم

ها در مدیریت اشاره دارند:

۱- هدف کاملا تعریف شده

۲- عقل سلیم ( قضاوت صحیح )

۳- شورای شایسته

۴- انضباط

۵- رفتار عادلانه

۶- یادداشت های دقیق ، فوری ، کامل و دائمی

۷- سرعت

۸- استاندارد ها و زمان بندی

۹- شرایط استاندارد

۱۰- عملیات استاندارد

۱۱- دستورالعمل های مکتوب

تعداد بازدید: 448 نوشته شده توسط مدیریت سایت