استراتژیک DBA ۳۱ تیر ۹۵

مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA)

گرایش مدیریت استراتژیک

 

ردیف نام درس ساعت
۱ مدیریت و رهبری سازمانهای پیشرو ۳۲
۲ مدیریت رفتار ، توسعه و تحول در سازمان ۳۲
۳ روش تحقیق و حل مسأله در مدیریت ۳۲
۴ تحلیل نظریه های اقتصادی ۳۲
۵ کارآفرینی ۲۴
۶ نرم افزارهای کاربردی و تجارت الکترونیک ۲۴
۷ برنامه ریزی استراتژیک ( برنامه ریزی ، کنترل ، اجرا ) ۳۲
۸ مدیریت بازاریابی استراتژیک ۳۲
۹ مدیریت منابع انسانی استراتژیک ۳۲
۱۰ مدیریت مالی استراتژیک ۳۲
پروژه پایانی اختیاری

 

    زمان تشکیل کلاسها : پنج شنبه ها هر دوهفته یکبار

    اساتید دوره : بهره مندی ازاساتید مجرب و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

    هزینه پروژه پایانی بصورت مجزا در زمان اجرا و با توافق استاد راهنما محاسبه می­گردد.