آموزش های سازمانی ۲۲ تیر ۹۵

  مركز توسعه و آموزش دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان با هدف توسعه دانش و مهارت های مدیران و کارشناسان يك سازمان خاص ، در قالب آموزشي درون سازماني (In-House Training)  و با نگرشی کیفیت گرا ، اقدام به طراحی و ارائه دوره های آموزشی ویژه نموده است. در قالب اين رويكرد و بر اساس بانك اطلاعاتي آموزشي گردآوري شده در حوزه مورد نظر ، تعدادي دوره آموزشي به عنوان دوره هاي آموزشی ویژه مدیران به شرح ذیل و با هماهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طراحي گرديده و به سازمان ها پيشنهاد مي شوند:

ردیف

نام دوره آموزشی

میزان ساعت آموزش

۱

مدیریت اجرائی MBA

۳۰۰

۲

مدیریت اجرائی MBA (عمران و مدیریت ساخت)

۳۰۰

۳

مدیریت اجرائی MBA(مالی)

۳۰۰

۴

مدیریت راهبردی کسب وکارDBA(استراتژیک)

۳۰۰

۵

مدیریت راهبردی کسب وکارDBA(عمران و مدیریت ساخت)

۳۰۰

۶

مدیریت راهبردی کسب وکارDBA(ایمنی ، بهداشت و محیط زیست)

۳۰۰

۷

مدیریت راهبردی کسب وکارDBA

۳۰۰

۸

اصول وفنون مذاکره

۱۰۰

۹

مدیریت مدیریت مشتر مداری

۱۰۰

۱۰

مسئولین دفاتر

۱۰۰

۱۱

سیستم های مدیریت اطلاعات

۱۰۰

۱۲

مديريت جذب و نگهداري نيروي انساني

۱۰۰

۱۳

مدیریت پروژه

۱۰۰

۱۴

مدیریت تحول در سازمان

۱۰۰

۱۵

مدیریت بازرگانی

۳۰۰

۱۶

مدیریت شهری

۱۰۰

۱۷

مدیریت برنامه ریزی سازمانی

۱۶۰

۱۸

مدیریت بازاریابی

۱۶۰

۱۹

مدیریت منابع انسانی

۱۰۰

۲۰

مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی

۲۵۶

۲۱

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار msp

۴۵

۲۲

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

۵۳

۲۳

حسابداری مالی

۱۰۰

۲۴

مدیریت استراتژیک

۱۶۰

۲۵

ایمنی بهداشت و محیط زیست

۴۰

 

 

 به عبارت ديگر متوليان آموزش در سازمان می توانند از میان برنامه های آموزشی فوق الذکراقدام به انتخاب برنامه مورد نظر نمایند. علاوه بر اين و بر اساس تركيب نیازهای خاص سازمان متقاضی ؛ امکان تعریف و طراحی برنامه های آموزشی جدید، مي باشد. به عبارت ديگر برنامه آموزشي بر اساس شرایط حاکم و یا چالش های خاص سازماني و منطبق با نیازسنجی آموزشی سازمان مجدداً طراحي، هدفگذاري و ارائه مي شوند.

 

 گواهینامه پایان دوره:

آموزش هاي درون سازماني، که به منظور ارتقاء سطح دانش مدیران و کارکنان  كليدي سازمان و افزایش  مهارت ها و توانمندی های آنان طراحی شده اند، همراه با گواهینامه مورد تایید از وزارت علوم صادر می گردد و در ارتقاء آموزشی کارکنان دولت مؤثر می باشند.

 

سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی درون سازمانی می توانند جهت برگزاری جلسه حضوری و یا درخواست پروپوزال با دپارتمان مدیریت با شماره ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶ تماس بگیرند.